Ryac Yachtclub

Ryac Yachtclub

De Rupel Yacht Club heeft als doel de pleziervaart te ontwikkelen en aan te moedigen. Hiervoor stelt ze aan haar leden een uitgebreide accommodatie voor zoals een mooi ingericht clubhuis met sanitaire inrichting, aanlegsteigers met water en electriciteit, omheinde standplaats voor schepen met werkplaats en een bezoekerssteiger.